Historie sboru

A MY TAKY je smíšený pěvecký sbor, který vznikl v Liberci už roku 1994 díky prvotnímu nadšení Lucie Remerové a Petry Koutecké. O rok později působil jako další sbormistr také jablonecký sbormistr Pavel Žur.

V roce 1999 převzal břímě sbormistra skvělý klavírista a varhaník Lukáš Trykar. Ten bohužel roku 2013 předčasně zemřel. Současně s Lukášem působila ve sboru jako druhá sbormistryně klavíristka a pedagožka Julie Valentová.

Po dvouleté odmlce sbor opět obnovil svou činnost pod vedením pedagožky a klavíristky Kristýny Přívarové, nyní Müllerové, která vede sbor až do současnosti.


Akce a úspěchy

Vystoupení na slavnostním zahájení Světového poháru v letech na lyžích v Harrachově
Pravidelné benefiční koncerty v kostele sv. Bonifáce v Horním Hanychově v Liberci a v kostele sv. Mikuláše ve Světlé pod Ještědem.
V letech 2002 a 2005 úspěšné týdenní turné po Švýcarsku.
Září roku 2007 koncertní turné v Bosně a Hercegovině.
V červnu 2003 sbor vydal své první profilové CD.
V roce 2004 zisk zlaté medaile v kategorii komorních a smíšených sborů na mezinárodní soutěži Mundi Cantat.
Třetí místo v kategorii vyspělých smíšených sborů v soutěži Praga Cantat 2005.
Spolupráce na různých projektech, např. Stabat Mater G. B. Pergolesiho (pod vedením L. Trykara), Magnificat J. S. Bacha (pod taktovkou P. Pálky), nebo Africká mše od Normana Luboffa (pod vedením M. Veselého), Requiem W. A. Mozarta (pod taktovkou KMD Prof. Dr. Neitharda Bethke).
Provedení Mozartova Requiem společně se sbory Rosex a Ještěd na Slavnostním koncertě k uctění památky obětí 21.srpna v kostele sv. Antonína v Liberci (pod vedením Marka Müllera) a se sbory Rosex a Pěveckým sborem ČVUT Praha v pražském Rudolfinu.
Říjen 2019 účast na sborovém festivalu Jirkovský Písňovar.

Sbormistři

Lucie Remerová, Petra Koutecká, Pavel Žur
 • • V roce 1994 založily sbor A MY TAKY.
 • • Vedly sbor společně s Pavlem Žurem.
 • • Lucka, Petra i Pavel vystudovali hudební obory na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 • • Pedagogické práci se jako učitelé a sbormistři dodnes věnují.

Lukáš Trykar
 • • Byl sbormistrem od roku 1999 do roku 2013.
 • • Vystudoval hru na varhany na konzervatoři v Praze, hudební vědu na FFUK v Praze, sbormistrovství a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, od roku 2011 byl interním doktorandem na Pedagogické fakultě UK v Praze.
 • • V Liberci působil hlavně jako pedagog.
 • • Úspěšně spolupracoval se známým dětským pěveckým sborem Severáček (jako klavírista).
 • • Zemřel předčasně 14. listopadu 2013.

Julie Valentová
 • • Vystudovala hru na klavír a na varhany na konzervatoři v Teplicích.
 • • Ve sboru vedle Lukáše Trykara plnila roli druhého sbormistra.
 • • Od roku 1995 vyučuje na liberecké ZUŠ hru na klavír a varhany.

Kristýna Müllerová
 • • Je absolventkou pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v (matematika, hudební výchova a sbormistrovství).
 • • V roce 2010 se zúčastnila Sbormistrovské soutěže studentů pedagogických fakult ČR, kde získala 1. místo včetně zvláštní ceny poroty za provedení povinné skladby.
 • • Od listopadu 2013 vedla Ženský komorní sbor „Luscinia“ v Ústí nad Labem.
 • • V roce 2019 úspěšně absolvovala studium hry na klavír ve třídě MgA. Marie Al-Ashhabové na Konzervatoři v Teplicích.
 • • Náš sbor úspěšně vede od roku 2015.